Olivia Newton-John
Person

Singer; Film & stage actress